У Вас є запитання?
зв'яжіться з нами
ILHO
PL S.A.
АДРЕС ДЛЯ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ:
Aleje Jerozolimskie 181 A
00-896 Warszawa
Головний Офіс:
Al. Solidarności 155/4,
00-877 Warszawa
NIP:113-277-79-38KRS: 0000482238
Kapitał zakładowy: 2 555 500,00 zł (w całości wpłacony)
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS

 

ILHO
UA LLC

01032, Київ
вул.Жилянська146, 307

Contact form

контакт
Al. Jerozolimskie 181A
02-222 Warszawa
зателефонуйте нам
+48 22 629 22 80
11/5000 пишіть нам
biuro@ilho-pl.pl