If you have any questions
contact us
ILHO
PL S.A.
HEAD OFFICE

Aleje Jerozolimskie 181 A
02-222 Warsaw

REGISTERED OFFICE

Al. Solidarności 155/4
00-877 Warsaw
NIP: 113-277-79-38

KRS: 0000482238
Kapitał zakładowy: 2 555 500,00 zł (w całości wpłacony)
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS

ILHO
UA LLC

01032, Kyiv
Zhilyanska street, 146, of. 307

Contact form

Contact
Al. Jerozolimskie 181A
02-222 Warszawa