Masz pytania?
Skontaktuj się z nami
ILHO
PL S.A.
ADRES REJESTROWY

Al. Solidarności 155/4
00-877 Warszawa
NIP: 113-277-79-38
KRS: 0000482238
Kapitał zakładowy: 2 555 500,00 zł (w całości wpłacony)
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS

ADRES KORESPONDENCYJNY

Aleje Jerozolimskie 181 A
02-222 Warszawa

 

ILHO
UA LLC

01032, Kijów
ulica Zhilyanska 146, 307

Formularz kontaktowy

Kontakt
Al. Jerozolimskie 181A
02-222 Warszawa
Zadzwoń
+48 22 629 22 80